Akupunktur – kinetisk medicin

Kroppens knapper

Kroppen har små “knapper” over alt! Hver eneste af de små knapper virker helt specifikt på et bestemt kropsområde eller en bestemt funktion. Ved hjælp af akupunkturen kan man “tænde” eller “slukke” på de knapper, der af den ene eller anden grund skaber ubalance i kroppen. Ubalancer i kroppen kan komme til udtryk på mange måder – oftest i form af smerter, allergier eller dysfunktioner.

Knapperne, også kaldet meridianpunkter, hjælper kroppens energier til at flyde rigtigt og frit i meridianbaner. Det er altafgørende for en god hverdag, at kroppen og sindet har det godt – og det er ganske naturligt at have brug for en “fine-tuning” engang i mellem. Det kan jeg hjælpe dig med.

 

 

Akupunkturens virkning

Indications and contraindications in the use of acupuncture’ er et 36 sider langt hæfte, hvor der er en oversigt over områder, hvor WHO finder det acceptabelt at anvende akupunktur. Her er tale om såvel krops- som øreakupunktur.

WHO fastslår, at akupunktur er meget mere end blot en smertelindrende behandlingsmetode. ”Akupunkturens terapeutiske virkning skyldes dens regulerende indvirkning på flere systemer, hvilket gør akupunktur til en terapi med et bredt spektrum af indikationer, særligt ved funktionelle forstyrrelser. I Vesten benyttes akupunktur ofte med succes som en symptomatisk behandling. I Østen er den symptomatiske behandling blot en del af akupunkturens holistiske og sundhedsfremmende system.”

WHO slår fast, at akupunktur har følgende tre virkninger:

  • Akupunktur lindrer smerte

  • Akupunktur styrker immunforsvaret

  • Akupunktur regulerer forskellige fysiologiske funktioner.

Nedstående er den indikationsliste WHO har udformet. Formålet er at tilskynde andre til at anvende akupunktur inden for de områder, hvor der findes objektive beviser for, at akupunktur er en effektiv behandlingsmetode.

WHO påpeger samtidig de vanskeligheder, der er forbundet med at gøre videnskabelige akupunkturstudier f.eks. dobbeltblind-undersøgelser, da det er svært at lave placebo-kontrollerede undersøgelser.

 

WHO'S Indikationsliste
Sygdomme eller forstyrrelser, hvor WHO anbefaler/at der er indikation for akupunktur:
*** Baseret på randomiserede og kontrollerede undersøgelser i forhold til sham-akupunktur eller andre behandlingsformer.
**  Baseret på kontrollerede undersøgelser med et adækvat antal patienter, dog ikke randomiserede.
*   Baseret på rapporter eller eksperimentel evidens.
** akut tonsilit, faryngit og laryngit som supplerende behandling
*** alkoholafhængighed
*** allergisk rhinit
*** atletiksyndrom (competitive stress syndrome)
*** bronkial astma uden komplikationer
*** cervikalt syndrom
*** depression
*    diarre, ikke infektiøs
***  dysmenorrhoea, funktionel
**   enuresis hos børn
**   epikondylitis
*    forstoppelse, habituel
***  galdestenskolik
***  hjerteneurose
***  hovedpine
***  hemiplegia og andre postapoplektiske sequelae
***  herpes zoster (shingles)
***  hypertension, essentiel
***  hypotension, primær
*    insufficient laktation
*    infertilitet hos kvinder
***  impotens (psykogen og førstefase vaskulær)
***  kroniske smerter i bevægeapparatet
** kronisk faryngit
** korrektion af unormal fosterstilling
*** leukopeni
*** lumbago
*   mandlig infertilitet
** Menière’s sygdom
*** migræne
** myopi hos børn
*** narkotikamisbrug
*** nyresten, mindre end 1 cm
*** opkastning og kvalme (ved graviditet)
*** periartrit i skulderen (frozen shoulder)
*** postoperative smerter
*** præmenstruel spænding
*** nyrekolik
*** rheumatoid artrit
** skizofreni
** smerter efter tonsilektomi
***spændingshovedpine
*** søvnløshed
*** tendinit
*** tobaksafhængighed
*** trigeminusneuralgi
***trigeminusneuralgi
*   urininkontinens, neurogen

Kilde: klik her..

MOXA – energigivende varme

Moxa-terapi giver kroppen energi og er en blid måde at stimulere kroppens ”knapper” på.

Jelling Akupunktur benytter primært Moxa i cigarform. Når moxa tændes holdes den et par centimeter fra huden. Modtageren vil opleve en varme på huden (ingen smerter eller efterfølgende mærker).

Moxa anvendes bl.a. ved:

– gigtsmerter i leddene
– ”frossenpinde”
– kolde hænder og fødder
– muskelsmerter
– styrkelse af immunforsvar
– styrkelse af kvindekroppen
– afspændende effekt på psyken

CUPPING

Cupping er en ældgammel behandlingsmetode, hvis vigtigste formål er at øge blodtilførelsen på belastede områder i huden, bindevævet eller musklerne. Via den øget blodtilførelse lindres de belastede områder.

Oplevelser ved Cupping behandling

– føles næsten som massage
– bedring i smertefulde muskler
– mørkere urin (affaldsstoffer frigives fra væv og muskler)
– træthed et par dage efter (kroppen udskiller affaldsstoffer)
– sugmærker/blåmærker (Røde/lilla farvede prikker)
– en smule ømhed i de cuppede områder.

ØREAKUPUNKTUR – og andre mikrokosmossystemer

Ligesom kroppen er udstyret med “knapper” indeholder øret også utallige knapper.

Auriculoterapi er et mikrokosmossystem i øret, sammenligneligt med fodzoneterapeutens mikrokosmossossystem på fødderne.

Bruges bl.a. med fordel ved:
– smerteterapi
– afvænning
– allergi
– psykiske- og kognitive problemstillinger.